Uw privacy

1. Onze Privacyverklaring
2. Bescherming Persoonsgegevens
3. Beveiligde Verbinding Multisafepay
4. Algemene Voorwaarden

 

1.Onze Privacyverklaring

Als je een bestelling plaatst bij Bagsplaza.nl worden jouw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Bagsplaza.nl.

Bagsplaza.nl zal jouw gegevens in geen enkel geval verkopen en uitsluitend ter beschikking stellen van derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een bestelling of naleving van een overeenkomst.

Bagsplaza.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van je persoonlijke gegevens. De verwerking van de gegevens van de afnemer geschiedt in overeenstemming met de Wet Persoonsregistratie en alle toepasselijke wet- en regelgeving.

Bagsplaza.nl maakt gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om jezelf van deze lijst te verwijderen.

De afnemer heeft onverwijld recht op inzage in de gegevens die door Bagsplaza.nl over de persoon van de afnemer zijn opgenomen. De afnemer is ten allen tijde gerechtigd wijziging of verwijdering van de gegevens te verlangen.

a) Bagsplaza.nl zal, behoudens indien zij door een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van afnemer een derde dient in te schakelen, de door afnemer verschafte gegevens aan geen enkele derde partij doorgeven. Deze informatie is vertrouwelijk en wordt alleen binnen de interne afdelingen van Bagsplaza.nl gebruikt.

b) Bagsplaza.nl verzamelt alleen die gegevens die strikt noodzakelijk zijn om de bestelling uit te voeren of om de afnemer op de hoogte te houden van speciale aanbiedingen en nieuwe producten. Indien de afnemer niet op de hoogte wenst te worden gehouden van speciale aanbiedingen, dan kan afnemer dit bij het plaatsen van de bestelling aangeven op het bestelformulier. De verwerking van deze gegevens zal geschieden overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving.

c) Afnemer heeft recht op inzage van de persoonsgegevens en verbetering van deze gegevens.

 


 

2. Bescherming Persoonsgegevens

Al je gegevens worden vertrouwelijk en beveiligd opgeslagen op onze beveiligde server. Bagsplaza.nl houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Recht op inzage

Als betrokkene heb je het recht om inzage te verzoeken in jouw gegevens en het gebruik daarvan door Bagsplaza.nl. Als betrokkene kan je bij de organisatie vragen of jouw persoonsgegevens worden gebruikt. Als dat het geval blijkt te zijn, geeft de organisatie je binnen vier weken een overzicht.

Recht op correctie

Op basis van de inzage in jouw gegevens kan je de organisatie verzoeken de gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Dat kan als de gegevens die gebruikt worden door de organisatie feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel of de doeleinden van de verwerking.

 


 

3. MultiSafepay

Bij Bagsplaza.nl betaal je altijd via onze betalingspartner MultiSafepay.

Veilig betalen met MultiSafepay

  • Zelf online betalingen regelen.
  • Duidelijke vertrouwde betalingsschermen vanuit je eigen bank.
  • MultiSafepay is een onafhankelijke derde partij tussen jou en Ridam Notions BV.
  • Veilige betalingsverbinding.

MultiSafepay waarborgt jouw veiligheid met een veilige SSL-verbinding. MultiSafepay is inmiddels uitgegroeid tot een toonaangevende payment service provider (PSP) in Europa.

SSL-Verbinding

Transacties vinden plaats op een veilige SSL verbinding. Deze verbinding (bekend door het gele slotje rechts onder in je beeldscherm) garandeert een veilige transactie tussen jou en jouw bank. Dit is een sterke vorm van encryptie (versleuteling), die voorkomt dat kwaadwillende je gegevens kunnen gebruiken. Jouw bank zal tijdens de transactie het transactiescherm in het beeldscherm plaatsen. Zo ben je vertrouwd en veilig online aan het winkelen. Doordat de bank via Bagsplaza.nl verbinding maakt via een SSL verbinding zal alleen het pictogram (het gele slot) komen te vervallen. Dezelfde SSL veiligheid is daarentegen wel aanwezig. Bagsplaza.nl garandeert een veilige en betrouwbare transactie met jou en jouw bank. Ook vanuit het buitenland vinden je betalingen plaats op een veilige SSL verbinding.

Al je gegevens, inclusief je creditcardnummer, worden beveiligd met SSL. Je creditcardnummer wordt bovendien maar eenmalig gebruikt voor betaling van jouw order en niet verder opgeslagen. Bagsplaza.nl kan je gegevens daarom nooit nog een tweede maal gebruiken.

Voor al je vragen over MultiSafepay betalingen kun je contact opnemen met de MultiSafepay helpdesk tel. +31 (0)20 8500 500 of mail naar info@multisafepay.com. 

 


 

4. Algemene Voorwaarden

Wanneer je een bestelling plaatst bij Bagsplaza.nl stem je in met onze Algemene Voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn hieronder te vinden.

Algemene Voorwaarden

Toegevoegd aan je winkelwagen