Cookieverklaring

Wijzig je cookie instellingen

Via de webwinkel www.bagsplaza.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Reisratikelen.nl acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze Privacy- en cookieverklaring;
 • Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Bagsplaza.nl is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze Privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze Privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 25-10-2016

Gebruik van persoonsgegevens

Door gebruik van onze website laat u passief (via cookies) en actief (door u zelf verstrekt) bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren deze gegevens bijvoorbeeld zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks (actief) of passief door u worden opgegeven/verstrekt, in het kader van de door u gevraagde dienstverlening of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze Privacy- en cookieverklaring genoemde doelen:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Emailadres
 • Betalingsgegevens
 • IP-adres

De bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het verlenen van toegang tot de website www.bagsplaza.nl
 • Voor het afhandelen van de bestelling en regstratie van een account
 • Om u te informeren over (nieuwe) producten en diensten van Bagsplaza.nl
 • Om onze dienstverlening te verbeteren


Afhandelen bestelling en accountbeheer

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze Privacy- en cookieverklaring.
U kunt daarbij ook een account aanmaken op onze website, zodat u nog gemakkelijker artikelen kunt bestellen. Met een account heeft u de mogelijkheid aanvullende gegevens toe te voegen. Het verwerken van deze persoonsgegevens is noodzakelijk om uw bestelling te kunnen afronden.

Reclame

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten. Wij zullen dit uitsluitend per e- mail doen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt, bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Zonder uw toestemming zullen wij uw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Cookies en passieve verstrekking

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een pop-up getoond waarin wordt aangegeven dat er gebruik wordt gemaakt van cookies. U geeft ons toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken zoals omschreven in de pop-up en deze Privacy- en cookieverklaring. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Indien u toestemming geeft voor het plaatsen van cookies, maken wij gebruik van de volgende (derde) partijen:

 • Google Analytics
 • Google Doubleclick
 • Google Tagmanager
 • Hotjar
 • New Relic

Wij gebruiken bovenstaande cookies voor de volgende doeleinden:

 • Het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website wordt gebruikt door het publiek;
 • Het optimaliseren van onze dienstverlening;
 • Het afstemmen van de advertenties op onze website, op websites van derden en in zoekmachines en in onze nieuwsbrieven, op basis van uw interesses en aan de hand van uw click- en surfgedrag;
 • Het afstemmen van content op onze website op basis van uw interesses en aan de hand van uw click- en surfgedrag.

Wij hebben geen controle op wat bovenstaande partijen zelf met de cookies doen. Voor meer informatie over deze partijen en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacy- en cookieverklaring (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen) van deze partijen.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google wel toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienstverlening aan u te leveren met een maximale bewaartermijn van 2 jaar na de laatste aankoop.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij opp onze website waarbij we ook individuele gegevens kunnen inzien. Wij doen dit echter alleen voor zover dat noodzakelijk is voor de in deze Privacy- en cookieverklaring genoemde doelen.

Websites van derden

Deze Privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacy- en cookieverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze Privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy- en cookieverklaring. Het verdient aanbeveling om deze Privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen via onze contactpagina.
Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:


Bagsplaza.nl, onderdeel van Ridam Notions BV
Postbus 44
3620 AA Breukelen

Vestigingsadres:
Broekdijk West 18
3621 LV Breukelen

Onze klantenservice is telefonisch bereikbaar op: Tel: 085-8885280
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00

Een e-mail sturen kan ook: klantenservice@bagsplaza.nl

KvK Utrecht: 30053703
BTW nr. : NL003633093B01

Toegevoegd aan je winkelwagen